INTERNETOWE RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W INTENCJI MAŁŻEŃSTW"Nie bój się, chcę na tym miejscu chwałę mego Syna widzieć i nieść pociechę utrapionym"
 

Maryja do Jakuba Ado 
(15 sierpnia 1513 r.)
 
„Ostateczna bitwa między Panem a królestwem szatana będzie o małżeństwo i rodzinę. Nie obawiaj się, ponieważ każdy, kto pracuje dla świętości małżeństwa i rodziny zawsze  będzie zwalczany i zawsze będzie napotykał wiele  przeciwności, gdyż jest to kwestia kluczowa. Potem stwierdziła: „Niemniej jednak Matka Boża zmiażdży mu głowę”
 
(siostra Łucja dos Santos)