INFORMACJE I ZASADYINTERNETOWE RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA W INTENCJI MAŁŻEŃSTW

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz", 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu". Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób. Każda osoba odmawia codziennie tylko jedną tajemnicę różańca, tą która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic" w naszej wspólnocie wg. tabelki. Tabelka z tajemnicami opublikowana jest na blogu, oraz w zamkniętych grupach serwisu internetowego Facebook. Tabelka została przygotowana dla członków Internetowego Żywego Różańca na zasadzie jedna tajemnica do przodu, zatem stanowi uproszczoną formę. Przyznanie tajemnic różańcowych przebiega w taki sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie części i tajemnice różańcowe tj.: radosne, bolesne, światła, chwalebne. Tak więc, nawet gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Żywej Róży rozważany jest CAŁY RÓŻANIEC. Każdego dnia jedna grupa odmawia CAŁY RÓŻANIEC. Owoce odmówienia jednej tajemnicy różańca, są jak przy odmówieniu wszystkich 20 TAJEMNIC!Najważniejsze zasady uczestnictwa w „Internetowych Różach Żywego Różańca w intencji małżeństw”


Róże działają w sposób internetowy, aczkolwiek przynależą do Bazyliki O.O Bernardynii w Rzeszowie. Róża skierowana jest do osób będących w stanie małżeńskim sakramentalnym. Osoby w związkach niesakramentalnych nie mogą być uczestnikami róży. Róże modlą się za swoich współmałżonków niezależnie od tego w jakim stanie jest małżeństwo. Małżeństwo modli się razem, jeśli jednak jedna ze stron nie wyraża chęci uczestnictwa w modlitwie, lub nie jest to możliwe z innych powodów, w róży modli się jedna osoba otaczając sakramentalnego męża/żonę modlitwą różańcową.
Każdy uczestnik róży modli się codziennie w intencji swojego małżonka, a także 
w ogólnych intencjach róży przypisanych na cały rok kalendarzowy
.
Ponadto żona/mąż modląc się za swojego współmałżonka (w jednej dziesiątce), wspiera także  wszystkie małżeństwa róży.

Każda osoba odmawiająca różaniec ma możliwość otrzymania odpustu zupełnego od kar
i konsekwencji grzechów, pod warunkami: 

1. Stan łaski uświęcającej - brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu ciężkiego (regularna spowiedź).
2. Odmówienie jednej przypisanej dziesiątki różańca danego dnia - przy czym konieczne jest aby każdy członek róży odmówił swoją dziesiątkę różańcową, tak aby został odmówiony cały różaniec składający się z czterech części
(radosne, bolesne, światła, chwalebne).Rozważanie tajemnic różańcowych

Rozważanie tajemnic jest zalecane i konieczne do odpustu, aczkolwiek medytowanie nad daną tajemnicą nie jest obowiązkowe. Gdy nie mamy możliwości rozważania tajemnic poprzez medytację, można daną tajemnicę rozważać w sercu poprzez zaproszenie Boga do naszego małżeństwa daną tajemnicą (np. Panie Jezu Chryste, w tej tajemnicy oddaję Ci moje małżeństwo przemieniaj nasze serca na obraz Twojego Przenajświętszego Serca. Proszę Cię także  o .......... Amen).


Opuszczenie dziesiątki różańca


Staramy się nie zapominać i zawsze znaleźć czas na tą jedną dziesiątkę, gdyż cały sens modlitwy właśnie na tym polega, aczkolwiek w sytuacji  zapomnienia, zmęczenia nie mamy grzechu ciężkiego, jednakże jest to traktowane jako pewne nieuporządkowanie i zaniedbanie i należy wyznać to na spowiedzi. Niestety jeśli jedna osoba nie odmówi swojej cząstki różańca cała grupa traci możliwość  ODPUSTU ZUPEŁNEGO. Zatem nie zapominajmy.

Jedną dziesiątkę różańca, możemy zmówić w drodze do pracy, w autobusie, w trakcie gotowania zupy, idąc do sklepu, wstając rano, kładąc się spać, budząc się w nocy. Pomocne jest korzystanie z najnowszych technologii (aplikacja w telefonie, YouTubie, radio, TV).
Najważniejsze jest jednak to, aby modlitwa była spotkaniem z Matką, a nie polegała jedynie na odmówieniu formuły bez użycia, serca bez spotkania z Bogiem. Modlitwa różańcowa jest pielęgnacją relacji z Maryją i Jezusem. Jest uczynkiem wiary i gestem pokory, który jest miły w oczach Pana Jezusa Chrystusa. Jezus w swoim testamencie tuż przed śmiercią krzyżową powierza ludzkości Maryję jako Matkę.
 
«Niewiasto, oto syn Twój» (J 19,26)

Powyższe słowa Jezusa, posiadają szersze znaczenie, aniżeli osoba umiłowanego ucznia danego Maryji jako syn. Słowa są testamentem na wieki przekazanym całej ludzkości. W tym geście Jezus pragnie podarować Maryi potomstwo o wiele liczniejsze, pragnie dla Niej ustanowić macierzyństwo, które obejmuje wszystkich żyjących wówczas i w przyszłości, Jego naśladowców i uczniów. Jest to bardzo istotny gest posiadający olbrzymią rolę w historii Zbawienia i Kościoła, gest dzięki któremu mamy pewność, że każdy kto powierzy swoje życie Matce w bezpieczny sposób dotrze do Syna "Przez Maryję do Jezusa". 

Rezygnacja z modlitwy


W sytuacji, chęci rezygnacji konieczne jest poinformowanie Zelatora róży o zaistniałych trudnościach, gdyż istotą modlitwy jest ciąg, aby wszystkie tajemnice różańca zostały rozważone. Prosimy o informację o rezygnacji w jak najszybszym tempie, abyśmy mieli czas na znalezienie nowej osoby.


Zobowiązania

Osoby należące do wspólnoty, powinny prowadzić w miarę uporządkowane życie duchoweWyrzec się grzechów ciężkich, korzystać z Sakramentów świętych. Modlitwa osób posłusznych Bogu i Kościołowi Świętemu jest Bogu miła. Różaniec jest modlitwą wstawienniczą, zatem mile widziane jest aby wstawiennik miał „czyste konto”. Matka Boża, to nasza potężna orędowniczka w Niebie. Istnieje mnóstwo świadectw nawróceń i uwolnień właśnie za wstawiennictwem różańca świętego.
Na początku modlitwy różańcowej może pojawić się skutek przeciwny do oczekiwanego, gdyż walka trwa, a zły bardzo nie lubi różańca, będzie nas próbował odstraszać i odciągać od modlitwy różańcowej, a nawet może na początku pojawić się pogorszenie relacji z małżonkiem, gdyż tam gdzie jest obfita łaska diabeł, będzie atakował, zniechęcał i odciągał od modlitwy. Nie ulegajmy jednak, w walce duchowej jesteśmy chronieni i otaczani opieką dzięki Matce.Czego potrzebujesz aby wstąpić do wspólnoty Internetowych Róż Żywego Różańca?


1. Chęci.

2. Czasu (5 minut z 24 h/dobę)
3. Różańca.
4. Zaufania.

Reszta będzie dodana 😇