ŚWIĘCI O RÓŻAŃCU

ŚWIĘTY OJCIEC PIO O RÓŻAŃCU„Ona przychodzi, ilekroć Jej pomocy potrzebuję”.

„Przylgnijcie do różańca. Okazujcie wdzięczność Maryi, bo to Ona dała nam Jezusa”.

Nawet wtedy, gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz, módl się - bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny. Zawsze odmawiaj różaniec”.

„A czyż jest inna, piękniejsza i przyjemniejsza niż ta, której Ona sama nas nauczyła; piękniejsza od modlitwy różańcowej? Zawsze odmawiaj różaniec”.

„Ojcze, mówi się dzisiaj, że różaniec jest modlitwą, która należy już do przeszłości,
że minęła”moda” na różaniec. W tylu kościołach już się go nie odmawia”.

O. Pio odpowiedział:

„Czyńmy to, co czynili nasi ojcowie, a znajdziemy dobro. A ów człowiek dodał: „Przecież szatan rządzi dzisiaj światem”.

O. Pio odpowiedział:

„Ponieważ dają mu możność rządzenia; czy może jakiś duch, tak sam z siebie rządzić, jeśli nie złączy się z ludzką wolą? Nie mogliśmy się narodzić w bardziej nieszczęsnym świecie. Kto dużo się modli na różańcu, ten się zbawia, kto mało się modli, ten jest narażony na niebezpieczeństwo. Kto się nie modli na różańcu jest już w niebezpieczeństwie. Kto się nie modli, ten się potępia.

Mawiał: Niech ci Maryja przemieni w radość wszystkie cierpienia.
Różaniec nazywał „bronią Madonny” i wszystkich wzywał: Często, nawet w godzinie śmierci powtarzał : Zawsze odmawiaj różaniec.Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Różaniec. Z tą swoją bronią przeciwko atakom szatana nie rozstawaj się nigdy.
Gdy jedno z jego duchowych dzieci zwróciło się z prośbą, by nauczył je modlitwy, która sprawi przyjemność Matce Najświętszej, Ojciec Pio odrzekł:
Pewnego dnia jeden z penitentów rzekł do o. Pio: „Ojcze, mówi się dzisiaj, że różaniec jest modlitwą, która należy już do przeszłościże minęła”moda” na różaniec. W tylu kościołach już się go nie odmawia”.
O. Pio odpowiedział:

„Czyńmy to, co czynili nasi ojcowie, a znajdziemy dobro. A ów człowiek dodał: „Przecież szatan rządzi dzisiaj światem”.

O. Pio odpowiedział:

„Ponieważ dają mu możność rządzenia; czy może jakiś duch, tak sam z siebie rządzić, jeśli nie złączy się z ludzką wolą?

Nie mogliśmy się narodzić w bardziej nieszczęsnym świecie.Kto dużo się modli na różańcu, ten się zbawia,kto mało się modli, ten jest narażony na niebezpieczeństwo.Kto się nie modli na różańcu jest już w niebezpieczeństwie.Kto się nie modli, ten się potępia.